โรงเรียนบ้านเจียรดับ
 ได้ดำเนินการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2559 
และจัดห้องเรียนนักเรียนเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สามารถเข้าดูและดาวโหลดไปใช้งานได้ เมนูประชาสัมพันธ์

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์