โรงเรียนบ้านเจียรดับ

28   มีนาคม   2561  09.00 น. เป็นต้นไป

นักเรียนสามารถเข้าดูที่หัวข้อ :: เกรดออนไลน์

(ผลการเรียนนี้ เป็นการรายงานผลตลอดปีการศึกษา

 ที่เกิดจากคะแนนสะสมของภาคเรียนที่ 1)

ชื่อผู้ใช้ :: เลขประจำตัวนักเรียน (สามารถดูได้จากเว็บไซต์ โรงเรียน  หรือ ครูประจำชั้น หรือ 

เอกสารแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1)

รหัสผ่าน :: เลขประจำตัวประชาชน

หาก มีปัญหาประกาศใด โปรดติดต่อสอบถามที่ งานทะเบียน - วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์