โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ได้ดำเนินการแจ้งผลสอบออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว

นักเรียนสามารถเข้าดูที่หัวข้อ :: เกรดออนไลน์

ชื่อผู้ใช้ :: เลขประจำตัวนักเรียน (สามารถดูได้จากเว็บไซต์ โรงเรียน)

รหัสผ่าน :: เลขประจำตัวประชาชน

หาก มีปัญหาประกาศใด โปรดติดต่อสอบถามที่ งานทะเบียน - วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์