โรงเรียนบ้านเจียรดับ

25  ตุลาคม 2559  09.00 น. เป็นต้นไป

นักเรียนสามารถเข้าดูที่หัวข้อ :: เกรดออนไลน์ (เฉพาะภาคเรียนที่ 2)

ชื่อผู้ใช้ :: เลขประจำตัวนักเรียน (สามารถดูได้จากเว็บไซต์ โรงเรียน)

รหัสผ่าน :: เลขประจำตัวประชาชน

หาก มีปัญหาประกาศใด โปรดติดต่อสอบถามที่ งานทะเบียน - วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์