ฟรีเว็บ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
งานประจำชั่วโมง 6/3 28 มิถุนายน 2555 เวลา 12.30 - 14.30
 
จงตอบคำถาม โดยตอบเป็นข้อ ๆ ต่อไปนี้

1. อะไรจัดว่าเป็นปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์

2. ศัตรูพืช หมายถึง

3. ความเหมาะสมในพื้นที่ และวัฒนธรรม จำเป็นหรือไม่ ในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

4.  จงบอกชื่อสัตว์เศรษบกิจมาอย่างน้อย 5 ชื่อ

 

หมายเหตุ   แจ้งชื่อ เลขที่ ห้อง  มีเวลาการตอบคำถาม 1 สัปดาห์ 
 
   
 


 

เมื่อ 17 มกราคม 2556 - 14:01 วันที่ 17.1.2556 โดย ประภาส ฉัตรไชยพรกุล
อีเมล์ อ่าน 980 ตอบ 53 171.7.224.106

 
 
ความคิดเห็น
 

ดญนราศิริ เสริมทรัพย์ วันที่ 28.6.2555 เวลา เวลา 13:48 58.10.171.120 ตอบกระทู้ ลบ

ตอบข้อที่1 1.สถานที่ 2.สภาพอากาศ

ตอบข้อที่2 1.ศัตรูพืชหมายถึงสิ่งที่พืชไม่ต้องการหรือสิ่งที่ทำลายพืชหรือไม่เป็นประโยนช์กับพืช

ตอบข้อที่3 จำเป็น

ตอบข้อที่4 1.สุนัข 2.จระเข้ 3.ไสัเดือน 4.หมู 5.ปลา

ชื่อ ด.ช.ธนพร เเทนขำ ป.6/3 เลขที่21
ธนพร เเทนขำ วันที่ 28.6.2555 เวลา เวลา 13:53 171.7.224.106 ตอบกระทู้ ลบ

 ด.ช.กรวุฒิ คงทอง ป.5/3 เลขที่14

1.ตอบ .พื้นที่
2.ตอบ.การที่เเมลงเเละมนุษย์ทำลาย
3.ตอบ.ได้กำไรมากขึ้นในการเลี้ยงสัตว์เศษฐกิจ
4.ตอบ.จระเข้ สุนัข เเมว ตุ๊กเเก ยีราฟ

นิรนาม วันที่ 28.6.2555 เวลา เวลา 13:58 171.7.224.106 ตอบกระทู้ ลบ

ด.ชณธีพัฒน์ โต๊ะยีหวัง เลขที่13 ป6/3

1.ตอบ พื้นที่

2.การทำลายของซิ่งมีชีวิต

3.ตอบได้กำไรมากขึ้นในการเลียงสัตว์ เศษฐกิจ

4.ตอบ ตุ๊กเเก ใส้เดือน จระเข้ ยีลาฟ นกกระจอกเทศ 

 
นิรนาม วันที่ 28.6.2555 เวลา เวลา 14:01 58.10.171.120 ตอบกระทู้ ลบ

1.ตอบ สถานที่ิ พื้นที่ที่จะเลี้ยง
2.ตอบ สัตว์ที่จะคอยกินพืชหรือทำลาย
3.ตอบ จำเป็น
4.ตอบ สุนัข กบ กวาง ไก้ฟ้า ปลาไหล ^0^"
ด.ญ.ปราณี สมดี วันที่ 28.6.2555 เวลา เวลา 14:02 171.7.224.106 ตอบกระทู้ ลบ

1 เพราะมำเศรษฐกิจได้

2 หมายถึงตัวทำลายพืช

3  จำเป็นเพราะว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

4  ไก่  เป็ด  วัว  ควาย  ห่าน

ด.ญ. นราศิริ  เสริมทรัพย์  เลขที่  16  ชั้น ป  6/3
ดญนราศิริ เสริมทรัพย์ วันที่ 28.6.2555 เวลา เวลา 14:03 58.10.171.120 ตอบกระทู้ ลบ

1  เพื่อเศรฐกิจ และการเลี้ยงชีพเลี้ยงตน

2  ศัตรตรูพืช  คือ แมลง  หนอน และอื่นๆ  สิ่งทีมาลบกวนการเจริญเติบโต

3 จำเป็น

4  สุนัข

ด.ช. อัครพนธ์ เลิศศิรา ป.6/3 เลขที่4
อัครพนธ์ เลิศศิรา วันที่ 28.6.2555 เวลา เวลา 14:04 171.7.224.106 ตอบกระทู้ ลบ

ด.ช.ชลาดล  สลามเต๊ะ

1.ตอบ พื้นที่ เเละเพื่อเศรษฐกิจ

2.ตอบ การทำลายของสิ่งมีชีวิต

3.ตอบได้กำไรมากขึ้นในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

4.ตอบ จระเข้ สุนัข เเมว ตุ๊กเเก ยีราฟ
นิรนาม วันที่ 28.6.2555 เวลา เวลา 14:08 171.7.224.106 ตอบกระทู้ ลบ

1.สถานที่ 2.สภาพอากาส

2ศัตรูพืชหมายถึงสิ่งที่พืชไม่ต้องการ

3จำเป็น

4  1ปลา  2 จระเข้  3  กิ๊งก่า  4 วัวนม  5สุนัข
อนุชา พันธ์ดิษฐ์ วันที่ 28.6.2555 เวลา เวลา 14:13 58.10.171.120 ตอบกระทู้ ลบ

1. 1.สถานที่ 2.สภาพอากาศ

2. ศัตรูพืช เป็นสิ่งที่พืชไม่ต้องการ และทำลายพืช ไม่ทำให้เกิดประโยชน์

3. จำเป็น เพราะบางพื้นที่ก็ไม่สามารถ เลี้ยงสัตว์บางชนิดได้ เช่น มาเลเซีย จะมีอิสลามประมาณ50เปอร์เซ็น จะไม่สามารถเลี้ยงหมูได้ เป็นต้น

4. 1.สุนัข 2.จระเข้ 3.ไส้เดือน 4.ปลา 5.หมู
เกียรติกุล ทองอุดม วันที่ 28.6.2555 เวลา เวลา 14:16 171.7.224.106 ตอบกระทู้ ลบ
1 2 3 4 5


46 หมู่ 2 ซอยเลียบวารี32 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม.10530
©2012 by jd.ac.th