ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เปิดเรียน (อ่าน 64) 12 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ อนุบาล 1/1 (อ่าน 117) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ อนุบาล 1/2 (อ่าน 92) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ อนุบาล 2/1 (อ่าน 74) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.1/1 (อ่าน 76) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.1/2 (อ่าน 74) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.1/3 (อ่าน 66) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.2/1 (อ่าน 40) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.2/2 (อ่าน 38) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.2/3 (อ่าน 40) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.3/1 (อ่าน 37) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.3/2 (อ่าน 33) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.3/3 (อ่าน 40) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.4/1 (อ่าน 33) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.4/2 (อ่าน 36) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.5/1 (อ่าน 31) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.5/2 (อ่าน 37) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.5/3 (อ่าน 28) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.6/1 (อ่าน 30) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.6/2 (อ่าน 31) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ป.6/3 (อ่าน 36) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ ป.4/3 (อ่าน 27) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ อนุบาล2/3 (อ่าน 35) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ อนุบาล 2/2 (อ่าน 57) 06 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้ากลุ่มไลน์ อนุบาล 1/3 (อ่าน 49) 06 พ.ค. 66
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 167) 05 มี.ค. 66
รวมใจประสานเพื่อบ้านเจียรดับ ครั้งที่ 18 (อ่าน 155) 05 มี.ค. 66
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด (อ่าน 144) 25 ก.พ. 66
กิจกรรมกีฬาสี เฟื่องฟ้าเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 176) 19 ก.พ. 66
พิธีปฏิญาญตนและเดินสวนสนามยุวกาชาด (อ่าน 203) 29 ม.ค. 66
วันเด็ก (อ่าน 197) 14 ม.ค. 66
อบรมปฐมพยาบาล (อ่าน 256) 09 ธ.ค. 65
รับ-ส่งรองผู้อำนวยการ (อ่าน 254) 09 ธ.ค. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 513) 27 มิ.ย. 65
อบรมครูเครือข่ายที่ 40 (อ่าน 453) 27 มิ.ย. 65
บริการตัดผมนักเรียน (อ่าน 438) 23 มิ.ย. 65
ทัศนศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 454) 22 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2565 (อ่าน 407) 12 มิ.ย. 65
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน (อ่าน 413) 10 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันไหว้ครู 2565 (อ่าน 336) 10 มิ.ย. 65
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 337) 02 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (อ่าน 391) 03 พ.ค. 65
การรับสมัคร นักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 646) 02 ก.พ. 65
การรับ นักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 615) 02 ก.พ. 65
นักเรียนรับงาน และส่งงาน (อ่าน 786) 17 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ กำหนดโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า อาหารกลางวัน และรับอาหารเสริม(นม) ธค64 (อ่าน 544) 17 ธ.ค. 64
แจ้ง กำหนด รับอาหารเสริม(นม) และโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า-อาหารกลางวัน เดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 515) 17 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ กำหนดโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า อาหารกลางวัน และรับอาหารเสริม(นม) ธค64 (อ่าน 476) 17 ธ.ค. 64
แจ้ง กำหนด รับอาหารเสริม(นม) และโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า-อาหารกลางวัน เดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 480) 17 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ กำหนดโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า อาหารกลางวัน และรับอาหารเสริม(นม) ธค64 (อ่าน 443) 17 ธ.ค. 64