ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปฏิญาญตนและเดินสวนสนามยุวกาชาด (อ่าน 28) 29 ม.ค. 66
วันเด็ก (อ่าน 49) 14 ม.ค. 66
อบรมปฐมพยาบาล (อ่าน 132) 09 ธ.ค. 65
รับ-ส่งรองผู้อำนวยการ (อ่าน 129) 09 ธ.ค. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 358) 27 มิ.ย. 65
อบรมครูเครือข่ายที่ 40 (อ่าน 323) 27 มิ.ย. 65
บริการตัดผมนักเรียน (อ่าน 327) 23 มิ.ย. 65
ทัศนศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 365) 22 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2565 (อ่าน 322) 12 มิ.ย. 65
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน (อ่าน 313) 10 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันไหว้ครู 2565 (อ่าน 244) 10 มิ.ย. 65
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 233) 02 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (อ่าน 287) 03 พ.ค. 65
การรับสมัคร นักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 550) 02 ก.พ. 65
การรับ นักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 515) 02 ก.พ. 65
นักเรียนรับงาน และส่งงาน (อ่าน 629) 17 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ กำหนดโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า อาหารกลางวัน และรับอาหารเสริม(นม) ธค64 (อ่าน 442) 17 ธ.ค. 64
แจ้ง กำหนด รับอาหารเสริม(นม) และโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า-อาหารกลางวัน เดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 418) 17 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ กำหนดโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า อาหารกลางวัน และรับอาหารเสริม(นม) ธค64 (อ่าน 384) 17 ธ.ค. 64
แจ้ง กำหนด รับอาหารเสริม(นม) และโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า-อาหารกลางวัน เดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 372) 17 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ กำหนดโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า อาหารกลางวัน และรับอาหารเสริม(นม) ธค64 (อ่าน 357) 17 ธ.ค. 64
แจ้ง กำหนด รับอาหารเสริม(นม) และโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า-อาหารกลางวัน เดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 244) 17 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ กำหนดโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า อาหารกลางวัน และรับอาหารเสริม(นม) ธค64 (อ่าน 259) 17 ธ.ค. 64
แจ้ง กำหนด รับอาหารเสริม(นม) และโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า-อาหารกลางวัน เดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 239) 17 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ กำหนดโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า อาหารกลางวัน และรับอาหารเสริม(นม) ธค64 (อ่าน 244) 17 ธ.ค. 64
แจ้ง กำหนด รับอาหารเสริม(นม) และโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า-อาหารกลางวัน เดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 266) 17 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ กำหนดโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า อาหารกลางวัน และรับอาหารเสริม(นม) ธค64 (อ่าน 251) 17 ธ.ค. 64
แจ้ง กำหนด รับอาหารเสริม(นม) และโอนเงินสนับสนุนอาหารเช้า-อาหารกลางวัน เดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 234) 17 ธ.ค. 64
กิจกรรมสานฝันความพอเพียงสู้ภัยโควิด (อ่าน 316) 13 ธ.ค. 64
5 ธันวาคม 2564 (อ่าน 291) 03 ธ.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 337) 14 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อนุบาล1-2 ณ 10 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 416) 12 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ณ 10 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 397) 12 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 1-2 ปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ 04/11/2564 (อ่าน 503) 04 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ 04/11/2564 (อ่าน 758) 04 พ.ย. 64
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 414) 29 ต.ค. 64
เปิดเรียน 1 พฤศิจากายน 2564 (อ่าน 512) 29 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 ตุลาคม 2564 (อ่าน 351) 13 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม 2564 (อ่าน 349) 13 ต.ค. 64
ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 330) 11 ต.ค. 64
แจ้ง ผู้ปกครอง อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 รับเงิน จำนวน 36 กล่อง 10 ตุลาคม 2564 (อ่าน 319) 04 ต.ค. 64
ขอแสดงยินดี กับ ผอ.วนิดา พันธ์เมธาฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจียรดับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 422) 30 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดี ผอ.สุดารัตน์ รัตน์ ดำรงตำแหน่งใหม่ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 (อ่าน 387) 29 ก.ย. 64
แจ้งปิดการเรียนการสอน ระดับชั้น อนุบาล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 255) 25 ก.ย. 64
แจ้ง กำหนดการปิดเรียน 1/2564 (อ่าน 243) 23 ก.ย. 64
รับเงินสนับสนุน รับอาหารเสริมนม รับเงินอาหาร กลุ่มรับเงินสด กลุ่มที่ยังไม่ได้รับ (อ่าน 294) 15 ก.ย. 64
กำหนดรับนม ของเดือน สิงหาคม 2564 (อ่าน 255) 30 ส.ค. 64
กำหนดรับเงิน สนับสนุนอาหารเช้า-อาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม 2564 (อ่าน 249) 30 ส.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ 15/08/2564 (อ่าน 758) 15 ส.ค. 64
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 1-2 ปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ 15/08/2564 (อ่าน 325) 15 ส.ค. 64