รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ภานุมาศ และสง่า (อาร์ต)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น :
อีเมล์ : Loveat112@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : The ART haircut
ตำแหน่ง : ช่างตัดผม
ที่อยู่ที่ทำงาน

: การเคหะแห่งชาติหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 พ.ย. 2561,11:38 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.149.124


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล