ครูจ้างตามงบประมาณ

นายไพโรจน์ แอนดาริส
อิสลามศึกษา

นางโสภี วรสวาสดิ์
อิสลามศึกษา