ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


     โรงเรียนบ้านเจียรดับ ตั้งอยู่เลขที่ 46 ถนนเลียบวารี 32 หมู่ที่ 2 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530หมายเลขโทรศัพท์ 0-2543-1165 โทรสาร 0-2543-1165
     โรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2477 โดยขุนบุรีภิรมย์กิจ และนายจำรัส ยินดีผล นายอำเภอหนองจอกในขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการ อาคารหลังแรกเป็นอาคารแบบป.01 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกสร้างบนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ของขุนชลางคณารักษ์ กำนันตำบลโคกแฝด ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา
     2 กรกฎาคม 2511 นางสาวสมจิตต์แย้มกลิ่น เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมอบที่ดินผืนที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเจียรดับ(บันทึกตามข้อมูล หลังโฉนด โรงเรียนบ้านเจียรดับ)
     ปัจจุบัน มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ดังนี้
1. อาคารเรียนแบบ สนศ. 384 จำนวน 1 หลัง มี 12 ห้องเรียน ห้องสหกรณ์โรงเรียน 1 ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 1 ห้อง และห้องอาหารครู 1 ห้อง
2. อาคารเรียนแบบ สนศ. 385 จำนวน 1 หลัง มี 11 ห้องเรียน กับ 1ห้องประชุม
3. อาคารเรียนแบบ สนศ. 385 จำนวน 1 หลัง มี 12 ห้องเรียน กับ 1 ห้องสำนักงาน
4.อาคารเรียนแบบ สนศ. 386  อาคารเรียน 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง มี 12 ห้องเรียน 1 ห้องประชุม และ 1 ห้องอาหารนักเรียน
     โรงเรียนบ้านเจียรดับอยู่ในซอยเลียบวารี 32 และอยู่ห่างจากถนนเลียบวารี ประมาณ 100 เมตร ระยะทางจากสำนักงานเขตหนองจอกถึงโรงเรียน ประมาณ 3 กิโลเมตร ชุมชนรอบโรงเรียน ประกอบด้วย ชุมชนดั้งเดิม (ชาวบ้านเจียรดับ) และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร (ชุมชนเกิดใหม่) เช่น หมู่บ้านฟ้านันทวัน หมู่บ้านนันทวัน2 หมู่บ้านันทวัน5 หมู่บ้านนันทวัน8 หมู่บ้านนันทวัน10 หมู่บ้านเต็มสิริ(เลียบวารี) ชุมชนแฟลตการเคหะหนองจอก หมู่บ้านทรัพย์เจริญ หมู่บ้านอมรทรัพย์ 10 หมู่บ้านกิตติชัย8 หมู่บ้านกิตติชัย10 หมู่บ้านเต็มศิริ หมู่บ้านเต็มศิริเพส ชุมชนบาหยัน2 เป็นต้น
     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเจียรดับ เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ในอัตราส่วน 1:1  ผู้อำนวยการสถานศึกษาปัจจุบัน คือ นางวนิดา  พันธ์เมธาฤทธิ์   เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา นับเป็นผู้บริหาร คนที่ 23 ของโรงเรียนบ้านเจียรดับ