ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 1940 1 T.Pat 09 ก.ย. 2558,09:31
การพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบการสอน 3P Plus 1 0 นางรัตนากร เทศยรัตน์ 02 ก.พ. 2566,12:59
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 124 0 นางกมลทิพย์ ยุเหล็ก 07 ต.ค. 2565,20:46
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ 291 0 direkrit 08 ส.ค. 2564,17:13
ลิงค์ แจ้งกลุ่ม เพื่อทำงานวิทยาการคำนวณ เรื่อง แบบฟอร์มออนไลน์ 18122563 489 1 T.Pat 16 ธ.ค. 2563,14:39
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ 956 0 direkrit 15 มี.ค. 2563,11:44
รายงานผลการใช้นิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน 582 0 direkrit 09 ก.พ. 2563,08:14
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 764 0 direkrit 09 ก.พ. 2563,08:13
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้ 582 0 direkrit 08 ก.พ. 2563,22:21
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา ป่า นา เล 619 0 direkrit 08 ก.พ. 2563,22:20
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 1194 0 direkrit 25 ม.ค. 2563,22:51
การพัฒนาบทเพลงประกอบภาพ 506 0 direkrit 25 ม.ค. 2563,22:32
การพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษา ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 1442 0 direkrit 25 ม.ค. 2563,22:14
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง 487 0 direkrit 25 ม.ค. 2563,21:29
กรอกข้อมูล ป.6/3 ปี2562 2297 39 T.Pat 21 พ.ค. 2562,13:42
กรอกข้อมูล ป.6/2 ปี2562 1929 36 T.Pat 21 พ.ค. 2562,13:33
กรอกข้อมูล ป.6/1 ปี2562 2234 36 T.Pat 16 พ.ค. 2562,13:55
รายชื่อ 6/2 ที่ขอเพิ่มเติม 1000 1 T.Pat 24 ก.ค. 2561,13:55
แบบขอเปิด E-Mail @jd.ac.th นักเรียนห้อง ป6/4 1494 18 T.Pat 06 มิ.ย. 2561,15:24
แบบขอเปิด E-Mail @jd.ac.th นักเรียนห้อง ป6/2 2450 32 T.Pat 06 มิ.ย. 2561,15:22
กรอกสมาชิก E - Claas room ป.6/1 1214 13 T.Pat 06 มิ.ย. 2561,15:18
กรอกสมาชิก E - Claas room ป.6/3 1200 29 T.Pat 06 มิ.ย. 2561,14:06
เทคนิคการเลือกคณะ มหาวิทยาลัย 1246 0 beyhome 26 ธ.ค. 2560,21:41
ทำแผ่นพับโฆษณาด้วยโปรแกรม Word 7789 1 T.Pat 04 ก.ค. 2557,09:11
แหล่งความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ โปรแกรม Photoshop ที่นักเรียนควรศึกษา 2409 0 T.Pat 04 ก.ค. 2557,09:01