ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการโอนเงิน สนับสนุนอาหารเช้า - อาหารกลางวัน งวด 12 - 30 ก.ค. 64 (อ่าน 11) 27 ก.ค. 64
รับเงินสนับสนุนอาหารเช้า-อาหารกลางวัน 1-9 กค 64 (อ่าน 22) 09 ก.ค. 64
รับนม รอบแรก เดือนกรกฎาคม 2564 (อ่าน 58) 30 มิ.ย. 64
ด่วน+++ เลื่อนรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์และค่าเครื่องแบบ (อ่าน 58) 24 มิ.ย. 64
ด่วน +++ เลื่อนการรับเงินค่าอาหารเช้า - อาหารกลางวัน (อ่าน 49) 24 มิ.ย. 64
แจ้งกำหนดการรับเงิน ค่าอาหารเช้า - อาหารกลางวัน เรียนออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2564 (อ่าน 100) 22 มิ.ย. 64
เงินอาหารกลางวัน เรียนออนไลน์ (อ่าน 58) 18 มิ.ย. 64
กำหนดการรับค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 66) 16 มิ.ย. 64
14 มิถุนายน 2564 เปิดเรียนทุกชั้นเรียนแบบ ออนไลน์ (อ่าน 70) 11 มิ.ย. 64
ตารางสอนออนไลน์ ป.1-ป.6 เริ่ม 14 มิถุนายน 2564 (อ่าน 99) 11 มิ.ย. 64
เตรียมเรียน ออนไลน์ (อ่าน 107) 03 มิ.ย. 64
โรงเรีนนกำลังเตรียมการ และทดลองระบบการเรียนออนไลน์ (อ่าน 90) 01 มิ.ย. 64
ไลท์กลุ่มห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 382) 27 พ.ค. 64
ประกาศ นักเรียนปีการศึกษา 2564 รับหนังสือเรียน เพื่อเตรียมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 150) 26 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนเปิดเทอม 1/2564 (อ่าน 90) 26 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ณ 24/05/2564 (อ่าน 197) 24 พ.ค. 64
โรงเรียนบ้านเจียรดับ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 109) 19 พ.ค. 64
เลื่อนประชุมผุ้ปกครอง 1 พฤาภาคม 2564 (อ่าน 185) 26 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อ นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ 24 เมษายน 2564 (อ่าน 425) 24 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อ นักเรียนอนุบาล1-2 ปีการศึกษา 2564 ณ 24 เมษายน 2564 (อ่าน 242) 24 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อ นักเรียนอนุบาล1 ปีการศึกษา 2564 ณ 5 เมษายน 2564 (อ่าน 302) 06 เม.ย. 64
ประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 363) 26 มี.ค. 64
การเข้าตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 749) 12 มี.ค. 64
JD New Normail (อ่าน 263) 30 ม.ค. 64
แนวปฎิบัติตนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน1กพ2564 (อ่าน 242) 30 ม.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนบ้านเจียรดับ เรื่อง เปิดเรียน 1 ก.พ. 2564 (อ่าน 265) 28 ม.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3950) 20 ม.ค. 64
นักเรียน สามารถเรียนวิชา วิทยาการคำนวณ ทุกชั้นเรียน ได้ตามลิงค์ (อ่าน 324) 04 ม.ค. 64
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราว (แบับที่ ๑๖) (อ่าน 210) 04 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษา เพิ่มเติม3 (อ่าน 188) 01 ม.ค. 64
สวัสดีปีใหม่ 2564 (อ่าน 176) 31 ธ.ค. 63
โรงเรียน หยุดเรียนกรณีพิเศษ ตามประกาศ กรุงเทพมหานคร (อ่าน 177) 23 ธ.ค. 63
Covid-2019 สมุทรสาคร (อ่าน 192) 21 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 (อ่าน 179) 16 ธ.ค. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 296) 04 พ.ย. 63
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเ (อ่าน 267) 14 ต.ค. 63
ตารางสอนปรับปรุงครั้งที่ 3 มาเรียนปกติจัดห้องเรียนใหม่28082563 (อ่าน 501) 28 ส.ค. 63
รายชื่อนักเรียนปรับปรุงห้องเรียนมาเรียนปกติ28082563 (อ่าน 490) 28 ส.ค. 63
17 สิงหาคม ทครบรอบ 86 ปี โรงเรียนบ้านเจียรดับ (อ่าน 369) 13 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านเจียรดับ มาเรียนตามปกติ เริ่ม 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป (อ่าน 328) 12 ส.ค. 63