ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
  แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 0-2543-1165 เบอร์โทรสาร 0-2543-1165
Email : adminjd@jd.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057181251294


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน