ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 เม.ย. 64 สิ้นสุดปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
01 ธ.ค. 63 ถึง 10 เม.ย. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
14 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียน ที่ 1/2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
13 พ.ย. 63 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลดิ์ อนุบาล ป.1-6
พละ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
13 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563

04 พ.ย. 63 ถึง 06 พ.ย. 63 วัดผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2563
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
02 พ.ย. 63 ถึง 06 พ.ย. 63 ซ่อมแก้ไขผลการเรียน1/2563

17 ส.ค. 63 86 ปี วันก่อตั้งโรงเรียน
86 ปี วันก่อตั้งโรงเรียน
10.00 น.  พิธีทางสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ
14.00 น. พิธีทางอสลาม
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
14 ส.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
13 ส.ค. 63 เปิดเรียนทุกระดับชั้น
เปิดเรียน เต็มเรียนรูปแบบทุกระดับชั้น
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
นักเรียน โรงเรียนบ้านเจียรดับ
16 มิ.ย. 63 ประชุมวางแผนจัดการ เตรียมพร้อมเปิดเรียน 1/2563
สุภาพ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
15 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 ครูประจำชั้น เตรียมความพร้อมเปิดชั้นเรียน
สุภาพ ครูประจำชั้น
11 มิ.ย. 63 ถึง 19 มิ.ย. 63 จัดตารางสอนตามแบบแผนป้องกันโรคระบาด covid-19
สุภาพ ฝ่ายวิชาการ
11 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 จัดชั้นเรียน ตามแผนป้องการ Covid-19
สุภาพ ฝ่ายวิชาการ
01 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 ครูสายชั้น พบนักเรียนตามแผน 4On สำนักการศึกษา
สุภาพ ฝ่ายวิชาการ
01 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 ครูประจำชั้นนำนม ใบงานแจกบ้านนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน
สุภาพ ฝ่ายวิชาการ
31 มี.ค. 63 ป.6 รับวุฒิการศึกษา

23 มี.ค. 63 ถึง 27 มี.ค. 63 ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

16 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 ครูประจำวิชาประเมินผลการเรียน ส่งคะแนนระบบอนนไลน์

06 มี.ค. 63 ปัจฉิม ป.6

06 มี.ค. 63 กิจกรรมบัณฑิตน้อย

04 มี.ค. 63 สอบ NT ป.3 2562

นักเรียน ฝ่ายวิชาการ
24 ก.พ. 63 ถึง 25 ก.พ. 63 ตรวขสอบคุณภาพการศึกษา ป.5

นักเรียน ฝ่ายวิชาการ
13 ก.พ. 63 สอบ RT ป.1 2562

นักเรียน ฝ่ายวิชาการ
01 ก.พ. 63 สอบ O-NET 2562 ป.6

นักเรียน ฝ่ายวิชาการ
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก 2562

สุภาพ ฝ่ายวิชาการ
17 ธ.ค. 62 ตลาดนัดพอเพียง

สุภาพ โครงการเด็กกินผัก สสส.
17 ธ.ค. 62 ถึง 26 ธ.ค. 62 แข่งขันกีฦาวอลเลย์บอล วิทยุการบิน อยุธยา

อยุธยา ฝ่ายวิชาการ
13 ธ.ค. 62 Pre O-NET 2562

นักเรียน ฝ่าวิชาการ
08 ธ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง

สุภาพ โครงการความสัมพันธ์ชุมชน
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อ 2562

เสื้อเหลือง ฝ่ายวิชาการ
04 ธ.ค. 62 Big Cleaning Day 2562

ชุดพละ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 ธ.ค. 62 ประชุมกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง

สุภาพ ฝ่าบบริหารโรงเรียน
29 พ.ย. 62 สอบ ธรรมะศึกษา ป.6

นักเรียน ฝ่ายวิชาการ
24 พ.ค. 62 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต และกล้องวงจรปิด
รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต และกล้องวงจรปิด
สนข./โรงเรียน
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562
เปิดเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562
นักเรียน/สุภาพ/ราชการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
30 เม.ย. 62 อบรมวิทยาการคำนวณ ป.5 สสวท :: ครูประภาส ฉัตรไชยพรกุล
สุภาพ สสวท
30 เม.ย. 62 ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ สพฐ
27 เม.ย. 62 ถึง 28 เม.ย. 62 อบรมการจัดการเรียนการสอน 4.0 :นายประภาส ฉัตรไชยพรกุล
สุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา //สำนักการศึกษา
25 เม.ย. 62 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต และกล้องวงจรปิด
รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต และกล้องวงจรปิด
สนข./โรงเรียน
29 มี.ค. 62 รับวุฒิการศึกษา ป.6 ปีการศึกษา 2561
นักเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
29 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2561
ราชากร/สุภาพ ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
26 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รายงผลการประเมินครูประจำวิชา ต่อผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
25 มี.ค. 62 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต และกล้องวงจรปิด
สนข./โรงเรียน
25 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ O-Net2561
สทศ
24 มี.ค. 62 เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง 2562
ข้าราชการ สำนักงานเขตหนองจอก/ กกต.
21 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 นักเรียนไม่ผ่านการประเมิน แก้ไขผลการเรียน
นักเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
20 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 แก้ไขผลการเรียน นักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่านการประเมิน
นักเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
18 มี.ค. 62 ถึง 19 มี.ค. 62 สอบ ป.1-5 ปีการศึกษา 2561
นักเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
18 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2561
สำนักงานมาตฐานวิชาการ สพฐ
17 มี.ค. 62 กรรมการเลือกตั้งล่วงหน้า :: ประภาส ฉัตรไชยพรกุล
ข้าราชการ สำนักงานเขตหนองจอก/ กกต.
15 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.6
นักเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
13 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 สอบปลายภาค ป.6 ปีการศึกษา 2561
นักเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
11 มี.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองการศึกษาพิเศษ ที่คัดกรองเข้าสู่ระบบการศึกษาพิเศษ
สุภาพ ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
10 มี.ค. 62 ประชุมกรรมการเลือกตั้ง
สุภาพ สำนักงานเขตหนองจอก/ กกต.
06 มี.ค. 62 NT - Test ป.3
NT - Test ป.3
นักเรียน/สุาภาพ/ราชการ สพฐ./สนศ./โรงเรียน
25 ก.พ. 62 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต และกล้องวงจรปิด
สนข./โรงเรียน
15 ก.พ. 62 RT-Test ป.1
RT-Test ป.1 
นักเรียน/สุภาพ /ราชการ สพฐ./สนศ./โรงเรียน
02 ก.พ. 62 สอบ O - Net 2561 สนามสบอโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
นักเรียน สทศ/สนศ./โรงเรียน
26 ม.ค. 62 ประชุมสมาชิกสหกรณ์ครูกรมสามัญศึกษา 2562
ประชุมสมาชิกสหกรณ์ครูกรมสามัญศึกษา 2562
สุภาพ สหกรณ์ครูกรมสามัญศึกษา/โรงเรียน
25 ม.ค. 62 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต และกล้องวงจรปิด
สนข./โรงเรียน
25 ม.ค. 62 ประกาศผลสอบ O-Net2561
ประกาศผลสอบ O-Net2561
สทศ/สนศ./โรงเรียน
16 ม.ค. 62 กิจกรรมวันครู 2562 //ครูเกษียณรับโล่
กิจกรรมวันครู 2562 //ครูเกษียณรับโล่ (ครูจุฑามณี  ราชเจริญ)
สุภาพ สนศ./โรงเรียน
15 ม.ค. 62 ถึง 23 ม.ค. 62 ว่ายน้ำ ป.3 สระว่ายน้ำ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
ว่ายน้ำ ป.3 สระว่ายน้ำ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
ชุดว่ายน้ำ สนข./โรงเรียน
15 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 มอบเอกสารใบรับรอง นักเรียนชั้น ป.6
มอบเอกสารใบรับรอง นักเรียนชั้น ป.6 
ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
04 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็ก 2561
กิจกรรมวันเด็ก 2561
นักเรียน/สุภาพ/ราชการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/โรงเรียน
02 ม.ค. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 ตรวจสอบข้อมูล//จัดเตรียมข้อมูล จัดทำเอกสารสำเร็จการศึกษา 2561 นักเรียน ป.6
ตรวจสอบข้อมูล//จัดเตรียมข้อมูล  จัดทำเอกสารสำเร็จการศึกษา 2561 นักเรียน ป.6
งานทะเบียน-วัดผลโรงเรียน
22 ส.ค. 61 ถึง 24 ส.ค. 61 ค่ายพุทธบุตร&ค่ายวิถีอิสลาม
ค่ายพุทธบุตร&ค่ายวิถีอิสลาม
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
20 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
18 ส.ค. 61 งานรวมใจประสานเพื่อบ้านเจียรดับ ครั้งที่ 7
งานรวมใจประสานเพื่อบ้านเจียรดับ ครั้งที่ 7
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่ 2561
กิจกรรมวันแม่ 2561
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
27 ม.ค. 61 ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
20 ม.ค. 61 ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
13 ม.ค. 61 ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
06 ม.ค. 61 ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
23 ธ.ค. 60 ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
16 ธ.ค. 60 ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
09 ธ.ค. 60 ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
02 ธ.ค. 60 ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
25 พ.ย. 60 ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
18 พ.ย. 60 ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
13 พ.ย. 60 ถึง 02 ก.พ. 61 ส่งเสริมความรู้นักเรียน ป.6 07.30-08.30
ส่งเสริมความรู้นักเรียน ป.6 07.30-08.30
นักเรียน วิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
12 พ.ย. 60 ถึง 15 พ.ย. 60 อบรมโปรแกรม NT Access ผู้ดูแลระบบ 12-15 พ.ย.60 รร.ริเวอร์ไซด์
อบรมโปรแกรม NT Access ผู้ดูแลระบบ 12-15 พ.ย.60 รร.ริเวอร์ไซด์
สุภาพ สพฐ
11 พ.ย. 60 ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
ส่งเสริมความรู้นักเรียนวันหยุด 08.30 - 15.30
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
10 ต.ค. 60 วันสุดท้ายภาคเรียนที่ 1 /2560
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
10 ต.ค. 60 ประกาศผลการเรียน ระบบออนไลน์
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
29 ก.ย. 60 มุทิตาจิต ครูวัลลา กวีกรณ์
สุภาพ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
28 ก.ย. 60 100 ปี ธงชาติไทย
ชุดข้าราชการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
27 ก.ย. 60 ถึง 16 ต.ค. 60 10-16 ตุลาคม 2560 เเข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รุ่น12ปีชาย รอบภาคกลาง ในนามตัวเเทนกรุงเทพมหานคร ณ รร.สระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบภาคเรียนที่ 1/2560
นักเรียน โรงเรียนบ้านเจียรดับ
26 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 27-29 ก.ย. 2560 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1-ป.6
25 ก.ย. 60 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต
รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
20 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 ค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ป.5-6 ณ ค่ายพงษ์ลดา สระบุรี
ค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ป.5-6 ณ ค่ายพงษ์ลดา สระบุรี
ลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านเจียรดับ
25 ส.ค. 60 กิจกรรมบ้านวิทย์น้อย
กิจกรรมบ้านวิทย์น้อย
อนุบาล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
25 ส.ค. 60 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต
รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
24 ส.ค. 60 สอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560
สอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560
ลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านเจียรดับ
21 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ข้าราชการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
18 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี
พละ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
17 ส.ค. 60 ครอบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนบ้านเจียรดับ 83 ปี
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
15 ส.ค. 60 ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสภานศึกษา
ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสภานศึกษา
สุภาพ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 60
ฟ้า โรงเรียนบ้านเจียรดับ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 60
นักเรียน โรงเรียนบ้านเจียรดับ
10 ส.ค. 60 ค่ายวิทยาศาสตร์น้อย อนุบาล
อนุบาล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
10 ส.ค. 60 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2560
ลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 ก.ค. 60 เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ี 10 วาระประชนมพระะษา 65 พรรษา
ลูกเสือ ยุวะกาชาด โรงเรียนบ้านเจียรดับ
27 ก.ค. 60 วันภาษาไทย 60
ลูกเสือ ยุวกาชาด ครูภาษาไทย โรงเรียนบ้านเจียรดับ
26 ก.ค. 60 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์ ตามโครงการเรียนดเรียนฟรี 15 ปี กรุงเทพมหานคร
ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์ ตามโครงการเรียนดเรียนฟรี 15 ปี กรุงเทพมหานคร
สุภาพ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
25 ก.ค. 60 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต
รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
07 ก.ค. 60 ทัศนศึกษา อพวช. ตามโครงการเรียนดเรียนฟรี 15 ปี กรุงเทพมหานคร
ทัศนศึกษา อพวช. ตามโครงการเรียนดเรียนฟรี 15 ปี กรุงเทพมหานคร
สุภาพ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
28 มิ.ย. 60 ถึง 06 ก.ค. 60 ว่ายน้ำ ป.3 เช้า บ่าย ป.4 ตามโครงการว่ายน้ำเป็น ฯ กทม.
ว่ายน้ำ ป.3 เช้า บ่าย ป.4 ตามโครงการว่ายน้ำเป็น ฯ กทม.
ชุดว่ายน้ำ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
09 มิ.ย. 60 รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ระบบ EMIS ณ 10 มิถุนายน 2560
รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ระบบ EMIS ณ 10 มิถุนายน 2560
งานทะเบียน-วัดผล
08 มิ.ย. 60 ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
08.30 - 11.30
08 มิ.ย. 60 มอบทุนการศึกษา 2560 (ทุนสหกรณ์)
มอบทุนการศึกษา 2560 (ทุนสหกรณ์)
16 พ.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักเรียน โรงเรียนบ้านเจียรดับ
03 มี.ค. 60 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของ ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ป.3
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของ ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ป.3
- ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล
นักเรียน งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
02 มี.ค. 60 การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ประถมศึกษาปีที่ 2
การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย)
นักเรียน งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
02 มี.ค. 60 การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ประถมศึกษาปีที่ 4 - 5
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 5
- 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
นักเรียน งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
23 ก.พ. 60 การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
การทดสอบการอ่านออกเขียนได้
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 
- ความสามารถในการอ่านเขียน (การอ่านออกเสียง, การอ่านรู้เรื่อง และการเขียน)
นักเรียน งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
04 ก.พ. 60 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประถมศึกษาปีที่ 6
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประถมศึกษาปีที่ 6
- 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย,สังคมศึกษาฯ,ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
นักเรียน งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
23 ธ.ค. 59 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต
รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต
งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
21 ธ.ค. 59 การสอบเตรียมความพร้อมสำหรับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET)
การสอบเตรียมความพร้อมสำหรับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET)
ประถมศึกษาปีที่ ๖
- ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย,สังคมศึกษาฯ,ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)
นักเรียน งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
25 พ.ย. 59 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต
รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต
งานทะเบียนวัดผล
10 พ.ย. 59 ถึง 11 พ.ย. 59 ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559
ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559
ลูกเสือ ยุวกาชาด ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านเจียรดับ
09 พ.ย. 59 ถึง 11 พ.ย. 59 ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559
ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี
ฝ่ายวิชาการ
03 พ.ย. 59 ถึง 04 พ.ย. 59 ครูรับผลการวิเคราะห์ประเมินคุณลักษณะ ฯ แจ้งผลการเรียนผู้ปกครอง
ครูรับผลการวิเคราะห์ประเมินคุณลักษณะ ฯ แจ้งผลการเรียนผู้ปกครอง
งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
02 พ.ย. 59 ถึง 03 พ.ย. 59 ครูรับผลการวิเคราะห์ประเมินการอ่าน แจ้งผลการเรียนผู้ปกครอง
ครูรับผลการวิเคราะห์ประเมินการอ่าน  แจ้งผลการเรียนผู้ปกครอง
งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
31 ต.ค. 59 ประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเจียรดับ
ประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเจียรดับ
รับตารางสอน จัดชั้นเรียน
สุภาพ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
28 ต.ค. 59 ประครู วางแผนการดำเนินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2
ประครู วางแผนการดำเนินกิจกรรมภาคเรียนที่  2
ฝ่ายวิชาการ
27 ต.ค. 59 รายงานผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ 1/2559
รายงานผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ 1/2559
งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
26 ต.ค. 59 รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1/2559
รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1/2559
งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
25 ต.ค. 59 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต ประจำเดือน
รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต ประจำเดือน
ห้องระบบ นายประภาส ฉัตรไชยพรกุล
25 ต.ค. 59 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต
รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต
ฝ่ายวิชาการ
18 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เน็ต
ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เน็ต
17 ต.ค. 59 ถึง 31 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เน็ต ป.1-6 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เน็ต ป.1-6 ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
17 ต.ค. 59 ถึง 21 ต.ค. 59 วิเคราะห์ข้อสอบ คลังข้อสอบ ปีการศึกษา 2559
วิเคราะห์ข้อสอบ คลังข้อสอบ ปีการศึกษา 2559
งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
17 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เน็ต
ประกาศผลสอบทางอินเตอร์เน็ต
งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
10 ต.ค. 59 ประชุมปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2559
ประชุมปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ นครนายก
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
03 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 ส่ง ปพ.5 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2559
ส่ง ปพ.5 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2559
ครูประจำวิชา//งานทะเบียน วัดผล
26 ก.ย. 59 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต ประจำเดือน
รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต ประจำเดือน
ห้องระบบ นายประภาส ฉัตรไชยพรกุล
25 ส.ค. 59 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต ประจำเดือน
รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต ประจำเดือน
ห้องระบบ นายประภาส ฉัตรไชยพรกุล
17 ส.ค. 59 วันก่อตั้งโรงเรียนบ้านเจียรดับ
วันก่อตั้งโรงเรียนบ้านเจียรดับ
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
25 ก.ค. 59 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต ประจำเดือน
รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต ประจำเดือน
ห้องระบบ นายประภาส ฉัตรไชยพรกุล
01 ก.ค. 59 นิทรรศการเครือข่าย 40(2)//แข่งขัน กอท./ศิลปะ/สังคม/อังกฤษ/สุขศึกษา พละ
นิทรรศการเครือข่าย 40(2)//แข่งขัน กอท./ศิลปะ/สังคม/อังกฤษ/สุขศึกษา พละ
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร โรงเรียนบ้านเจียรดับ ผู้ประสานเครือข่าย
01 ก.ค. 59 พิธีมอบรางวัลครูดี ระดับเครือข่าย
พิธีมอบรางวัลครูดี ระดับเครือข่าย
สุภาพ โรงเรียนบ้านเจียรดับ ผู้ประสานเครือข่าย
30 มิ.ย. 59 ลูกเสือ สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ลูกเสือ สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 มิ.ย. 59 ซ้อมสวนสนามวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ซ้อมสวนสนามวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
นักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 มิ.ย. 59 ประเมินการนิเทศภายใน โดย นิเทศก์ สนศ.
ประเมินการนิเทศภายใน  โดย นิเทศก์ สนศ.
ห้องประชุม หน่วยศึกษานิเทศก์ สนศ.
27 มิ.ย. 59 รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต ประจำเดือน
รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต ประจำเดือน
ห้องระบบ นายประภาส ฉัตรไชยพรกุล
24 มิ.ย. 59 ถึง 26 มิ.ย. 59 “เทคนิคที่จำเป็นในการดูแลสุขภาวะทางใจของนักเรียนสำหรับครูแนะแนว”
“เทคนิคที่จำเป็นในการดูแลสุขภาวะทางใจของนักเรียนสำหรับครูแนะแนว”
ครูประภาส  ฉัตรไชยพรกุล  และครูนิตยา  เครือสุวรรณ
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา
16 มิ.ย. 59 พิธีมงคลเสาเอก อาคารเรียน 6 ชั้น หลังใหม่
พิธีมงคลเสาเอก อาคารเรียน 6 ชั้น หลังใหม่
สถานที่ก่อสร้างตึก โรงเรียนบ้านเจียรดับ
15 มิ.ย. 59 ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ออนไลน์ พบนักเรียน
ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ออนไลน์ พบนักเรียน
ห้องประชุม กรุงเทพมหานคร
15 มิ.ย. 59 ประชุมครูพละ เครือข่ายโรงเรียน
ประชุมครูพละ เครือข่ายโรงเรียน
ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนบ้านเจียรดับ
14 มิ.ย. 59 ซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2559
ซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านเจียรดับ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
13 มิ.ย. 59 รายงาน การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559
รายงาน การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านเจียนดับ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
10 มิ.ย. 59 นักเรียนเลือกบ้านทักษะ
นักเรียนเลือกบ้านทักษะ 
นักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 มิ.ย. 59 ไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
นักเรียน โรงเรียนบ้านเจียรดับ
03 มิ.ย. 59 ท่องโลกกว้าง ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6
ท่องโลกกว้าง ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6
เรือหลวงจักรีนฤเบศก์ ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา
พละ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
02 มิ.ย. 59 ท่องโลกกว้าง น้องอนุบาล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ท่องโลกกว้าง น้องอนุบาล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ณ ซาฟารีเวิลืด
พละ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
22 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
สุภาพ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559
นักเรียน//สุภาพ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
12 พ.ค. 59 ระเบียบงานวัดผล ประเมินผล
ระเบียบงานวัดผล ประเมินผล
โรงเรียนบ้านเจียรดับ // สุภาพ งานทะเบียน วัดผล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
12 พ.ค. 59 สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
สุภาพ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
11 พ.ค. 59 พลิกโฉมโรงเรียนตามแนวความคิด แบบ BBL
พลิกโฉมโรงเรียนตามแนวความคิด แบบ BBL
ห้องประชุมโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร //สุภาพ เครือข่ายที่ 40
10 พ.ค. 59 ประชุมครูเขตหนองจอก
ประชุมครูเขตหนองจอก
สุาภาพ // ห้องประชุมศูนย์ฝึกข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองจอก
05 พ.ค. 59 ระเบียบวินัยโรงเรียน
ระเบียบวินัยโรงเรียน
สุภาพ // ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเจียรดับ
04 พ.ค. 59 ถึง 03 พ.ค. 59 บ้านทักษะชีวิต
บ้านทักษะชีวิต
สุภาพ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
04 พ.ค. 59 โครงการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ ปีการศึกษา 2559
โครงการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ ปีการศึกษา 2559
สุภาพ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
02 พ.ค. 59 ประชุมชี้แจงข้อราชการ นโยบาย ปีการศึกษา 2559
ประชุมชี้แจงข้อราชการ นโยบาย ปีการศึกษา 2559
สุภาพ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
31 มี.ค. 59 รับเอกสารการจบ // ผลการสอบ//เลื่อนชั้น
รับเอกสารการจบ  // ผลการสอบ//เลื่อนชั้น
ฝ่ายวิชาการ
28 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ O-Net 2558
ประกาศผลสอบ O-Net 2558 ผ่านเว็บไซต์ สทศ.
สทศ.
23 มี.ค. 59 ส่งคะแนน เอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานทะเบียน - วัดผล
ส่งคะแนน เอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานทะเบียน - วัดผล
สุภาพ งานทะเบียน วัดผล
14 มี.ค. 59 ถึง 15 มี.ค. 59 ประเมินการเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 1-5 (สอบปลายภาค)
ประเมินการเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 1-5 (สอบปลายภาค)
นักเรียน งานทะเบียน วัดผล
11 มี.ค. 59 ปัจฉิม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียน สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
09 มี.ค. 59 ถึง 10 มี.ค. 59 ประเมินการเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ประเมินการเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 6 (สอบปลายภาค)
นักเรียน ฝ่ายทะเบียน วัดผล
27 ก.พ. 59 สอบ O-Net 2558
สอบ O-Net 2558 โรงเรียนวัดหนองจอก
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ
18 ก.พ. 59 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ป.3 // ป.5
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ป.3 // ป.5
นักเรียน หน่วยศึกษานิเทศก์
10 ก.พ. 59 ค่ายวิทยาศาสตร์ 2558
ค่ายวิทยาศาสตร์ 2558
ครูอุษณี // ฝ่ายวิชาการ
04 ก.พ. 59 พิธีส่งตัว ลร. ไป สามัญ
พิธีส่งตัว ลร. ไป สามัญ
ลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน//ครูทรงพล,ครูศิโรจน์
30 ม.ค. 59 ติว O-Net 2558
ติว O-Net 2558
ฝ่ายวิชาการ
29 ม.ค. 59 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้,ส่ง ป.03
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้,ส่ง ป.03
ฝ่ายวิชาการ
28 ม.ค. 59 Pre O-Net 2558
Pre  O-Net 2558
นักเรียน ฝ่ายวิชาการ//สนศ.
27 ม.ค. 59 สุ่มตรวจ สมุดงานนักเรียน
สุ่มตรวจ  สมุดงานนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
23 ม.ค. 59 ติว O-Net 2558
ติว O-Net 2558
ฝ่ายวิชาการ
07 ต.ค. 58 ถึง 08 ต.ค. 58 ส่งเอกสารวิชาการ
ส่งเอกสารวิชาการ
งานวัดผล ประเมินผล
06 ต.ค. 58 ส่งคะแนน รายวิชา
ส่งคะแนน รายวิชา
งานวัดผล ประเมินผล
05 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 ประกาศผลสอบออนไลน์
ประกาศผลสอบออนไลน์
ครูประจำวิชา // งานวัดผล ประเมินผล
01 ต.ค. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 วัดผลปลาย ภาคเรียนที่ 1
วัดผลปลาย ภาคเรียนที่ 1
นักเรียน งานวัดผล ประเมินผล
24 ส.ค. 58 ถึง 28 ส.ค. 58 นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558
สุภาพ // ห้เองกิจกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
21 ส.ค. 58 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2558
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2558
พละ ระดับอนุบาล โรงเรียนบ้านเจียรดับ
20 ส.ค. 58 สอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ /ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558
สอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ /ยุวกาชาด  ปีการศึกษา 2558
ชุดลูกเสือ /ยุวกาชาด ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านเจียรดับ
19 ส.ค. 58 กิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ชุดพละ โรงเรียนบ้านเจียรดับ #ครูอิทธิยา
18 ส.ค. 58 ปิดโรงเรียน เนื่องจากเกิดเหตูความไม่สงบฯ ตามคำสั้งสำนักการศึกษา
ปิดโรงเรียน  เนื่องจากเกิดเหตูความไม่สงบฯ  ตามคำสั้งสำนักการศึกษา
สำนักการศึกษา
17 ส.ค. 58 ทำบุญ วันก่อตั้ง โรงเรียนบ้านเจียรดับ ครบรอบ 81 ปี
ทำบุญ วันก่อตั้ง โรงเรียนบ้านเจียรดับ ครบรอบ 81 ปี
11.00 น. เลี้ยงพระเพล
17.00 น. กิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
สุภาพ//ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจียรดับ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
15 ส.ค. 58 ถึง 16 ส.ค. 58 นักเรียนร่วมติว O-Net'58 ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
นักเรียนร่วมติว O-Net'58 ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
ชุดนักเรียน สำนักการศึกษา
10 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2558  # ครูผ่องศรี
ชุดไทย สีฟ้า โรงเรียนบ้านเจียรดับ #ครูผ่องศรี
27 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
ครูรันดร บัวเรียน
23 ก.ค. 58 ทัศนศึกษา สยามนิรมิต ชั้นอนุบาล - ชั้นประุุถมศึกษาปีที่ 6
สยามนิรมิต
22 ก.ค. 58 ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ป.1, ป.3, ป.5
ฝ่ายบริหาร
21 ก.ค. 58 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ี 5 ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจียรดับ
16 ก.ค. 58 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ
ครูพิทยา กวีกรณ์
13 ก.ค. 58 ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ป.2, ป.4, ป.6
ฝ่ายบริหาร
11 ก.ค. 58 สอบชิงทุนนักเรียนชั้นประถมศึุึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
07 ก.ค. 58 ฉีดวัคซีน ป.1 - 2
06 ก.ค. 58 ตรวจเยี่ยมชั้้นเรียนอนุบาล
02 ก.ค. 58 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสำรอง
ครูอรทัย เจริญพร
01 ก.ค. 58 พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล
22 มิ.ย. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่
18 มิ.ย. 58 สนามสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนที่ 40
สนามสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนที่ 40
ห้องประชุุมโรงเรียนบ้านเจียรดับ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
18 มิ.ย. 58 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
24 พ.ค. 58 ประชุม ผู้ปกครอง อนุบาล 1-2 เวลา 09.00 - 10.00
ประชุม ผู้ปกครอง อนุบาล 1-2 เวลา 09.00 - 10.00
สุภาพ บ้านเจียรดับ
24 พ.ค. 58 ประชุม ผู้ปกครอง ประถม 1-2 เวลา 10.30 - 11.30
ประชุม ผู้ปกครอง ประถม 1-2  เวลา 10.30 - 11.30
สุภาพ บ้านเจียรดับ
24 พ.ค. 58 ประชุม ผู้ปกครอง ประถม 3 - 4 เวลา 12.30 - 13.30
ประชุม ผู้ปกครอง ประถม 3 - 4 เวลา 12.30 - 13.30
สุภาพ บ้านเจียรดับ
24 พ.ค. 58 ประชุม ผู้ปกครอง ประถม 5 - 6 เวลา 14.00 - 15.00
ประชุม ผู้ปกครอง ประถม 5 - 6 เวลา 14.00 - 15.00
สุภาพ บ้านเจียรดับ
04 พ.ค. 58 ถึง 08 พ.ค. 58 อบรมกลักสูตรการผลิตสื่อออนไลน์ พระจอมเกล้าฯธนบุรี //ครูศิโรจน์
อบรมกลักสูตรการผลิตสื่อออนไลน์ พระจอมเกล้าฯธนบุรี  //ครูศิโรจน๋
สุภาพ สนศ.536/2557 ลว.25 ธ.ค. 2557
29 เม.ย. 58 ถึง 30 เม.ย. 58 อบรมวัดผลประเมิลผล // ประภาส ,บุษศยา ,อุษณี
อบรมวัดผลประเมิลผล // ประภาส ,บุษศยา ,อุษณี  ณ รร อัล็กซานเดอร์
สุภาพ สนศ.
28 เม.ย. 58 ถึง 30 เม.ย. 58 ฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนยุวะ #ค่าย กทม. ครูดาวประกาย
ฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนยุวะ #ค่าย กทม. ครูดาวประกาย
ยุวะ สนศ.
20 เม.ย. 58 ถึง 22 เม.ย. 58 หลักสูตรพัฒนาทักษะครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการอ่านของนักเรียน นางรันดร บัวเรียน // นายชัชวาลย์ ใหม่หะลา
บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งส านักการศึกษา ที่ 76 / ๒๕๕8 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตนเอง
 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพส าหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
 หลักสูตรพัฒนาทักษะครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการอ่านของนักเรียน
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันจันทร์ ที่ 20 - วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิสนศ
20 เม.ย. 58 ถึง 22 มี.ค. 58 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อเป็นครูแกนน าด้านการเรียนการสอน ///นางอิทธิยา แจ่มมิน
บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่งส านักการศึกษา ที่ 81 / ๒๕๕8 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพส าหรับครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อเป็นครูแกนน าด้านการเรียนการสอน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน - วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะป
สนศ
19 เม.ย. 58 ถึง 23 เม.ย. 58 อบรมวิทยะฐานะกี้นแต่งตั้งฯ ชำนาญการพิเศษ///พงศธร ,จันทร์จิรา
อบรมวิทยะฐานะกี้นแต่งตั้งฯ ชำนาญการพิเศษ///พงศธร ,จันทร์จิรา
สุภาพ สนศ.
08 เม.ย. 58 ถึง 10 เม.ย. 58 ฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง #ค่าย กทม. ครูชัชวาล
ฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง #ค่าย กทม. ครูชัชวาล
สุภาพ สนศ.
07 เม.ย. 58 ถึง 10 เม.ย. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รร.ปริ้นพาเลส อ.ประภาส
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รร.ปริ้นพาเลส
สุภาพ สนศ.
03 เม.ย. 58 ประชุม SmartSchool # รอยัลริเวอร์ ผอ.สุมาลี
ประชุม SmartSchool # รอยัลริเวอร์ ผอ.สุมาลี
สุภาพ สนศ.
01 เม.ย. 58 ถึง 03 เม.ย. 58 การวิจัยเพื่อการพัฒนา // ผู้อำนวยการโรงเรียน
ุกรที่ 3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร เขตบางกะป และบุคลากรที่เกี่ยวของ หลักสูตรที่ 6 การวิจัยเพื่อการพัฒนา โครงการสงเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับครู ผูบริหาร เรื่อง ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเขารับการฝกอบรม 
สนศ
29 มี.ค. 58 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ // ประภาส ฉัตรไชยพรกุล
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์  โดยแบ่งกลุ่มการอบรมเป็น 2 กลุ่ม อบรมวันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม บีซี ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร 
สนศ
29 มี.ค. 58 เชิงปฏิบัติการใช้สีอ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ # ประภาส
เชิงปฏิบัติการใช้สีอ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ # ประภาส  ณ รร.มารวย
สุภาพ สนศ.
26 ก.พ. 58 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ป.3 และป.5
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ป.3 และป.5
นักเรียน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
18 ก.พ. 58 ถึง 20 ก.พ. 58 กีฬาสี เฟื่องฟ้าเกมส์ 2557
สุขศึกษา เเละพลศึกษา
31 ม.ค. 58 สอบ โอเน็ต ปีการศึกษา 2557
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าทดสอบความรู้ ณ โรงเรียนวัดหนองจอก
นักเรียน / ศูนย์สอบโรงเรียนวัดหนองจอก สทศ / ศุนย์สอบที่ 8 กรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
16 ม.ค. 58 กิจกรรมวันครู2558
กิจกรรมวันครู 2558 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สุภาพ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
12 ม.ค. 58 ถึง 15 ม.ค. 58 อบรมวิชการ ครูบรรจุใหม่(ครูอุษณี/ครูสุนีย์)
อบรมวิชการ ครูบรรจุใหม่(ครูอุษณี/ครูสุนีย์)
ชุดสุภาพ สำนักการศึกษา
09 ม.ค. 58 ถึง 11 ม.ค. 58 อบรมยุวการชาด ครูบรรจุใหม่(ครูอุษณี/ครูสุนีย์)
อบรมยุวการชาด ครูบรรจุใหม่(ครูอุษณี/ครูสุนีย์)  ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม ประจญ  นพเกตุ)
ยุวกาชาด // ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม ประจญ นพเกตุ) สำนักการศึกษา
05 ม.ค. 58 ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่(ครูอุษณี/ครูสุนีย์)
ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่(ครูอุษณี/ครูสุนีย์)  คำสั่ง สนศ.479/2557  ลว.10 พย. 2557
ปฏิบัติราชการ // สุภาพ สำนักการศึกษา
26 ธ.ค. 57 ค่ายภาษาอังกฤษ
ค่ายภาษาอังกฤษ
ชุดนักเรียน // โรงเรียนบ้านเจียรดับ ฝ่ายงานวิชาการ
25 ธ.ค. 57 PreTest O-Net 57 ประถมศึกษาปีที่ 6
PreTest O-Net 57 ประถมศึกษาปีที่ 6  โดย สำนัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
นักเรียน พร้อมอุปกรณ์การสอบ // ห้องสอบประถมศึกษาปีที่ 6 ฝ่ายงานวิชาการ
24 ธ.ค. 57 ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
ตรวจสุขาภิบาลอาหาร  โดย  ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตหนองจอก // สำนักอนามัย   ผู้รับชอบ  ครูวัลลา  กวีกรณ์
โรงประกอบอาหาร ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
21 ธ.ค. 57 ถึง 27 ธ.ค. 57 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง(A.T.C.)
นายสัญญา  ธรรมสุนา  อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง(A.T.C.)  คำสั่ง สนศ.514/2557  26 พ.ย. 2557 
ลูกเสือ // ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม ประจญ นพเกตุ) ฝ่ายงานวิชาการ
20 ธ.ค. 57 ถึง 23 ธ.ค. 57 ศึกษาดูงาน สถานศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเลย รุ่น 3
ศึกษาดูงาน สถานศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเลย  รุ่น 3  โดย  ผอ.สุมลี  อินทะสุข และรองผู้อำนวยการ
สุภาพ // จังหวัดเลย // โรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัด เลย สำนักงานเขตหนองจอก
19 ธ.ค. 57 เข้ากิจกรรม "คืนความสุขให้เธอ.....เยาวชน"
เข้ากิจกรรม "คืนความสุขให้เธอ.....เยาวชน"  ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
พละ // ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) สสวท.
18 ธ.ค. 57 ประเมินทักษะการอ่าน ประถมศึกษาปีที่ 2
ประเมินทักษะการอ่าน ประถมศึกษาปีที่ 2  โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
นักเรียน // ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ฝ่ายงานวิชาการ
18 ธ.ค. 57 ถึง 24 ธ.ค. 57 แข่งขัน วอลเลย์บอล วิทยุการบิน

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขต อยุธยา ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
17 ธ.ค. 57 อบรมเพศศึกษา ระดับประถมศึกษา
อบรมเพศศึกษา ระดับประถมศึกษา จัดกิจกกรมโดย โรงพยาบาลเวชการุึณรัศมีย์
นักเรียน// ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจียรดับ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
17 ธ.ค. 57 สอบแข่งขัน TopTen วิทยาศาสตร์
สอบแข่งขัน TopTen วิทยาศาสตร์
นักเรียน // โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ฝ่ายงานวิชาการ
16 ธ.ค. 57 รายงานตัว ครูบรรจุใหม่ เอกภาษาไทย // ภาษาอังกฤษ
รายงานตัว ครูบรรจุใหม่ เอกภาษาไทย // ภาษาอังกฤษ
ชุดสุภาพ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
15 ธ.ค. 57 วินัยจราจร ประถมศึกษาปีที่ 5
วินัยจราจร ประถมศึกษาปีที่ 5 โดย กรมการขนส่งทางบก
ชุดพละ// สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี กทม. ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
08 ธ.ค. 57 ถึง 13 ธ.ค. 57 อบรมผู้นำยุวกาชาด
อบรมผู้นำยุวกาชาด  โดย ครูกมล  สกุณินนท์
ยุวกาชาด // ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม ประจญ นพเกตุ) สำนักการศึกษา
06 ธ.ค. 57 ถึง 09 ธ.ค. 57 ศึกษาดูงาน สถานศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเลย
ศึกษาดูงาน สถานศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเลย  ประกอบด้วย นายประถาส ฉัตรไชยพรกุล และคณะ จำนวน 5 คน
ชุดสุภาพ // โรงแรมเลยฯ สำนักงานเขตหนองจอก
19 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดว่ายน้ำ // สระว่ายน้ำศุนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
29 ต.ค. 57 ถึง 03 พ.ย. 57 เเข่งวอลเลย์บอล วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 ชิงเเชมป์ภาคกลาง ตัวเเทพกรุงเทพมหานคร
โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทวิทยุการบินเเห่งประเทศไทย สมาคมวอลเลย์บอลเเห่งประเทศไทย
13 ต.ค. 57 ถึง 20 ต.ค. 57 เเข่งวอลเลย์บอลชิงเงินรางวัล รายการวอลเลย์บอล "รุ่นใหม่"
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
08 ก.ย. 57 ถึง 09 ก.ย. 57 ค่ายลูกเสือ-ยุวการชาด ป.4-5-6
ค่ายลูกเสือ-ยุวการชาด ป.4-5-6 ประจำปีการศึกาา 2557  ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม
ค่ายลูกเสือสวนสยาม งานวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
04 ส.ค. 57 ถึง 06 ส.ค. 57 ค่ายธรรมะ ป.5-6
ค่ายธรรมะ ป.5-6 สำหรับนักเรียนศาสนาพุทธ พักค้างที่วัด ฯ
นักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม ค่ายกลางวันที่โรงเรียน แบบ ไป - กลับ
วัด - โรงเรียน นักเรียนศาสนาพุทธ แต่งกานชุดขาว โรงเรียนบ้านเจียรดับ
01 ส.ค. 57 ถึง 02 ส.ค. 57 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตนเอง เพื่อสร้ าง ความ เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพส า หรับครู ผู้บริหาร และบุคล ากรที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณพ . ศ . 2

เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพส าหรับครู   ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณพ.ศ. 2557 หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ

รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.   ครูกมลชัย สกุณินนท์

ณ โรงแรมรอยัลซิตี้เขตบางพลัด สำนักการศึกษา
17 ก.ค. 57 อบรมส่งเสริมวินัยจราจร นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6
อบรมส่งเสริมวินัยจราจร นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 
ณ สนามกีฬา 72 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร สำนักจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
16 ก.ค. 57 ถึง 22 ก.ค. 57 ว่ายน้ำ ตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ป.3
ว่ายน้ำ ตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ป.3  ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00
สระว่ายน้ำ คมคิด คลับ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
16 ก.ค. 57 ถึง 22 ก.ค. 57 ว่ายน้ำ ตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ป.4
ว่ายน้ำ ตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ป.4  ระหว่างเวลา 12.00 - 15.30
สระว่ายน้ำ คมคิด คลับ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
10 ก.ค. 57 ประเมิน Smart School 2557
ประเมิน Smart School 2557  โดย คณะกรรมการประเมิน Smart School 2557
โรงเรียนบ้านเจียรดับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
09 ก.ค. 57 ตักบาตรอาหารแห้ง และ ถวายเทียนจำนำพรรษา
ตักบาตรอาหารแห้ง  และ  ถวายเทียนจำนำพรรษา นักเรียนนับถือพุทธศาสนา
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านเจียรดับ
01 ก.ค. 57 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านเจียรดับ สวนสนาม กล่าวตำปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านเจียรดับ / การแต่งกายชุดลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านเจียรดับ
01 ก.ค. 57 พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน ยุวกาชาด
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน ยุวกาชาด และสวนสนาม
ยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านเจียรดับ
16 มิ.ย. 57 ถึง 02 ก.ค. 57 เเข่งขันกีฬานักเรียนโซนกรุงเทพตะวันออก
10 มิ.ย. 57 สรุป จำนวนนักเรียนรายงาน สนศ.
สรุป จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 รายงาน สำนักการศึกษา
งานทะเบียน - วัดผล งานทะเบียน-วัดผล
10 มิ.ย. 57 ถึง 11 มิ.ย. 57 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ(ครูประภาส,ครูจตุพล)
ประชุม/สัมมนา เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ(ครูประภาส,ครูจตุพล)
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
03 มิ.ย. 57 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านเจียรดับ
อบรมการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านเจียรดับ ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย บุคลากรครู ทุกคนของโรงเรียนบ้านเจียรดับ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนบ้านเจียรดับ งานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนบ้านเจียรดับ
02 มิ.ย. 57 ถึง 14 มิ.ย. 57 เเข่งขันกีฬาสำนักงานเขตหนองจอก
23 พ.ค. 57 ถึง 25 พ.ค. 57 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 9/2557
เรื่อง ให้สถานศึกษาหยุดทำการ
เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชนหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
20 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
ผู้ปกครอง นำใบเสร็จจัดซื้ัออุปกรณ์การเรียน มาพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน เพื่อรับเงิน  อนุบาล 300.-  ประถมศึกษา 360.-
ครูประจำชั้น โรงเรียนบ้านเจียรดับ
19 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ (Joomla) ครูศิโรจน์
อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ (Joomla) ครูศิโรจน์ ชนันทวารี  ณ โรงเรียนวิ๙ูทิศ  เขตดินแดง กทม  
โรงเรียนวิชชูทิศ สำนักการศึกษา
19 พ.ค. 57 ถึง 27 พ.ค. 57 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ (Joomla) ครูประภาส
อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ (Joomla) ครูประภาส ฉัตรไชยพรกุล
โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักการศึกษา
17 พ.ค. 57 อบรม การสร้างหนังสือทำมือ
อบรม หนังสือ ทำมือ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สิ่งต้องเตรียมรูปภาพประกอบเนื้อหาทำหนังสือทำมือ
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจียรดับ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
16 พ.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
16 พ.ค. 57 รับตารางสอนประเภทต่าง ๆ
รับตารางสอนประจำ ห้องเรียนพิเศษ  ประจำชั้นเรียน  ตารางครูผู้สอน
ฝ่ายวิชาาการ/งานทะเบียน-วัดผล ฝ่ายวิชาาการ/งานทะเบียน-วัดผล
16 พ.ค. 57 ถึง 20 พ.ค. 57 บันทึกข้อมูล EMIS
ครูประจำชั้น รายงานจำนวนนักเรียนประจำชั้นปีการศึกษา 2557 ระบบ EMIS  ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ระบบเครือข่าย โรงเรียนบ้านเจียรดับ /ระบบอินเตอร์เน็ต งานทะเบียนนักเรียน / งานธุรการ
15 พ.ค. 57 ประชุมครู สำนักงานเขตหนองจอก
ประชุมข้าราชการครู ทุกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก
ศูนย์ฝึกอบรมมข้าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก
14 พ.ค. 57 เตรียมความพร้อม น้องอนุบาล 1
เตรียมความพร้อม น้องอนุบาล 1  ::  ปีการศึกษา 2557
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจียรดับ สายชั้นอนุบาล
08 พ.ค. 57 ถึง 09 พ.ค. 57 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2557
ทบทวนหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเจียรดับ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ
06 พ.ค. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 ปรับปรุง ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ปรับปรุง โปรแกรมห้องคอมพิวเตอร์2  คอมพิวเตอร์ส่วนกลางสำหรับครูผู้สอน และเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย
ห้องคอมพิวเตอร์2 /ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน งานคอมพิวเตอร์/งานทะเบียนว-วัดผล
14 พ.ค. 54 ถึง 14 มิ.ย. 54 กิจกรรมรับน้องอนุบาล
กิจกรรมรับน้องอนุบาล
โรงเรียนบ้านเจียรดับ โรงเรียนบ้านเจียรดับ