สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียนคำขวัญของโรงเรียน
“สร้างคนดี มีคุณธรรม นำสังคมมีสุข”สีประจำโรงเรียน

“ชมพู – ฟ้า“

ชมพู หมายถึง ความรัก ความศรัทธา

ฟ้า หมายถึง ความสดใส ร่าเริง

ความหมายรวม หมายถึง มีความตั้งใจใคร่รู้ และ ใฝ่หาความสุข ในโรงเรียนเพื่อความสำเร็จของชีวิต”อักษรย่อของโรงเรียนก.

นจ. จด.

ความหมาย ก. ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร เป็นสังกัดของโรงเรียน

นจ. ย่อมาจาก หนองจอก เป็นชื่อของสำนักงานเขตที่โรงเรียนสังกัด

จด. ย่อมาจาก เจียรดับ เป็นชื่อของชุมชนที่ตั้งของโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเฟื่องฟ้า ความหมาย เป็นไม้ประดับของไทย แสดงถึง ความเจริญรุ่งโรจน์ของสถานศึกษา