กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

น.ส.ภัทรินญา อุดมผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : patty78udom@gmail.com

น.ส.จันทร์จิรา ทองส่งโสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1