เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
แบบขอเปิด E-Mail @jd.ac.th นักเรียนห้อง ป6/2
โพสโดย
T.Pat
แบบขอเปิด E-Mail @jd.ac.th นักเรียนห้อง ป6/2
https://goo.gl/forms/aDw0lpEw2ZPN2qRl2
โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 06 มิ.ย. 2561,15:22 น.
ความเห็นที่ 32
โพสโดย
T.Pat

สุพิชญา จารัมย์

supichaya@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 11 ก.ย. 2561,13:25 น.
ความเห็นที่ 31
โพสโดย
T.Pat

อริยะกิจ  นาคเล็ก

honorable_lockout@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2561,14:07 น.
ความเห็นที่ 30
โพสโดย
T.Pat

ชณัฒพัฒน์  เจ็งสวัสดิ์

songkran@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2561,13:45 น.
ความเห็นที่ 29
โพสโดย
T.Pat

สุเมธ  ประดาศรี

cook@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2561,13:33 น.
ความเห็นที่ 28
โพสโดย
T.Pat

คริสตัล  ปาร์มาร์

crystal@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2561,14:18 น.
ความเห็นที่ 27
โพสโดย
T.Pat

อนันต์ ซาฮี

infinite@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2561,13:51 น.
ความเห็นที่ 26
โพสโดย
T.Pat

ธรกรณ์   สำเภาทอง

property@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2561,13:49 น.
ความเห็นที่ 25
โพสโดย
T.Pat

ณชพล  ขันไชย

nuttapon@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2561,13:48 น.
ความเห็นที่ 24
โพสโดย
T.Pat

ศิวกร  สิทธิ

siwakorn@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 49.49.239.170
โพสเมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2561,14:19 น.
ความเห็นที่ 23
โพสโดย
T.Pat

ก่อศักดิ์  คำมาลี

korsuk@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 49.49.239.170
โพสเมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2561,14:18 น.
ความเห็นที่ 22
โพสโดย
T.Pat

ปาราเมศ  ทองสุขแก้ง

monmon@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 49.49.239.170
โพสเมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2561,14:17 น.
ความเห็นที่ 21
โพสโดย
T.Pat

อัครเดช  เสงี่ยมตน

akardech@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 49.49.239.170
โพสเมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2561,14:16 น.
ความเห็นที่ 20
โพสโดย
T.Pat

พิมพ์นภา  สุขสำราญ

pimnpa@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 49.49.239.170
โพสเมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2561,14:15 น.
ความเห็นที่ 19
โพสโดย
T.Pat

ธนโชติ  สังข์สว่าง

thanachart@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 49.49.239.170
โพสเมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2561,14:14 น.
ความเห็นที่ 18
โพสโดย
T.Pat

ณัฐชา  ปัญญา

natcha@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 49.49.239.170
โพสเมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2561,13:48 น.
ความเห็นที่ 17
โพสโดย
T.Pat

อดิศร  สุขเสถียรวัฒนา

adisorn@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 49.49.239.170
โพสเมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2561,13:47 น.
ความเห็นที่ 16
โพสโดย
T.Pat

ณัฐฐิกา  มั่นคง

nattika@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 49.49.239.170
โพสเมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2561,13:46 น.
ความเห็นที่ 15
โพสโดย
T.Pat

ทัดเทพ  ทะปัญญา

tudtut@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 49.49.239.170
โพสเมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2561,13:44 น.
ความเห็นที่ 14
โพสโดย
T.Pat

ชมพู่แก้ว  กิจสมชีพ

chompookeaw@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2561,12:18 น.
ความเห็นที่ 13
โพสโดย
T.Pat

ฟาตีมา ชาวพม่า

fatema@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2561,12:17 น.
ความเห็นที่ 12
โพสโดย
T.Pat

คมกฤษณ์  ยอดประดี

nusggz@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2561,12:16 น.
ความเห็นที่ 11
โพสโดย
T.Pat

พสธร  เหล็กโคกสูง

pasathorn@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2561,12:15 น.
ความเห็นที่ 10
โพสโดย
T.Pat

ปาลิตา  สว่างอารมณ์

palita62@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2561,12:14 น.
ความเห็นที่ 9
โพสโดย
T.Pat

ประกายดาว  ชอุ่มพันธุ์

prakaidao@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2561,12:12 น.
ความเห็นที่ 8
โพสโดย
T.Pat

ศศิกานต์  เจ๊ะวังมา

sasikan@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2561,12:11 น.
ความเห็นที่ 7
โพสโดย
T.Pat
ณภัทร  ศรีสวัสดิ์

naphat@jd.ac.th

 

โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2561,12:10 น.
ความเห็นที่ 6
โพสโดย
T.Pat
กฤษติกา  พิพิธชวนชม

kittika@jd.ac.th
โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2561,12:08 น.
ความเห็นที่ 5
โพสโดย
T.Pat
นราทร  พะมอน

narathorn@jd.ac.th
โพสโดย : T.Pat
IP : 180.180.218.200
โพสเมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2561,12:07 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
T.Pat
นักเรียนที่ได้ เมล์ รหัสผ่านครั้งแรกถาม มนต์คัมภีร์ 
จากนั้น เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นของตัวเอง

แล้วเข้าร่วมชั้นเรียน

เข้าไปส่งงาน
โพสโดย : T.Pat
IP : 171.97.130.158
โพสเมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2561,13:48 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
T.Pat

moonkumpeeq@jd.ac.th


มนต์คัมภีร์


เรียบร้อย

โพสโดย : T.Pat
IP : 171.97.130.158
โพสเมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2561,13:47 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
T.Pat
วชิราภรณ์ ดำวอ


wachiraporn@jd.ac.th

เรียบร้อยแล้ว

โพสโดย : T.Pat
IP : 171.97.130.158
โพสเมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2561,13:41 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
T.Pat
ชลธิชา. แอนดาริส


เรียบร้อยแล้ว

chonthicha@jd.ac.th

โพสโดย : T.Pat
IP : 171.97.130.158
โพสเมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2561,13:35 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: