ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 31) 14 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อนุบาล1-2 ณ 10 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 50) 12 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ณ 10 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 59) 12 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 1-2 ปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ 04/11/2564 (อ่าน 146) 04 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ 04/11/2564 (อ่าน 328) 04 พ.ย. 64
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 76) 29 ต.ค. 64
เปิดเรียน 1 พฤศิจากายน 2564 (อ่าน 144) 29 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 ตุลาคม 2564 (อ่าน 36) 13 ต.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 ตุลาคม 2564 (อ่าน 44) 13 ต.ค. 64
ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 33) 11 ต.ค. 64
แจ้ง ผู้ปกครอง อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 รับเงิน จำนวน 36 กล่อง 10 ตุลาคม 2564 (อ่าน 36) 04 ต.ค. 64
ขอแสดงยินดี กับ ผอ.วนิดา พันธ์เมธาฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจียรดับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 95) 30 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดี ผอ.สุดารัตน์ รัตน์ ดำรงตำแหน่งใหม่ โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 (อ่าน 74) 29 ก.ย. 64
แจ้งปิดการเรียนการสอน ระดับชั้น อนุบาล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 29) 25 ก.ย. 64
แจ้ง กำหนดการปิดเรียน 1/2564 (อ่าน 23) 23 ก.ย. 64
รับเงินสนับสนุน รับอาหารเสริมนม รับเงินอาหาร กลุ่มรับเงินสด กลุ่มที่ยังไม่ได้รับ (อ่าน 32) 15 ก.ย. 64
กำหนดรับนม ของเดือน สิงหาคม 2564 (อ่าน 24) 30 ส.ค. 64
กำหนดรับเงิน สนับสนุนอาหารเช้า-อาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม 2564 (อ่าน 31) 30 ส.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ 15/08/2564 (อ่าน 419) 15 ส.ค. 64
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 1-2 ปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ 15/08/2564 (อ่าน 22) 15 ส.ค. 64
กำหนดการโอนเงิน สนับสนุนอาหารเช้า - อาหารกลางวัน งวด 12 - 30 ก.ค. 64 (อ่าน 74) 27 ก.ค. 64
รับเงินสนับสนุนอาหารเช้า-อาหารกลางวัน 1-9 กค 64 (อ่าน 59) 09 ก.ค. 64
รับนม รอบแรก เดือนกรกฎาคม 2564 (อ่าน 79) 30 มิ.ย. 64
ด่วน+++ เลื่อนรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์และค่าเครื่องแบบ (อ่าน 89) 24 มิ.ย. 64
ด่วน +++ เลื่อนการรับเงินค่าอาหารเช้า - อาหารกลางวัน (อ่าน 81) 24 มิ.ย. 64
แจ้งกำหนดการรับเงิน ค่าอาหารเช้า - อาหารกลางวัน เรียนออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2564 (อ่าน 144) 22 มิ.ย. 64
เงินอาหารกลางวัน เรียนออนไลน์ (อ่าน 88) 18 มิ.ย. 64
กำหนดการรับค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 81) 16 มิ.ย. 64
14 มิถุนายน 2564 เปิดเรียนทุกชั้นเรียนแบบ ออนไลน์ (อ่าน 79) 11 มิ.ย. 64
ตารางสอนออนไลน์ ป.1-ป.6 เริ่ม 14 มิถุนายน 2564 (อ่าน 130) 11 มิ.ย. 64
เตรียมเรียน ออนไลน์ (อ่าน 122) 03 มิ.ย. 64
โรงเรีนนกำลังเตรียมการ และทดลองระบบการเรียนออนไลน์ (อ่าน 101) 01 มิ.ย. 64
ไลท์กลุ่มห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 444) 27 พ.ค. 64
ประกาศ นักเรียนปีการศึกษา 2564 รับหนังสือเรียน เพื่อเตรียมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 170) 26 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนเปิดเทอม 1/2564 (อ่าน 103) 26 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ณ 24/05/2564 (อ่าน 210) 24 พ.ค. 64
โรงเรียนบ้านเจียรดับ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 131) 19 พ.ค. 64
เลื่อนประชุมผุ้ปกครอง 1 พฤาภาคม 2564 (อ่าน 202) 26 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อ นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ 24 เมษายน 2564 (อ่าน 441) 24 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อ นักเรียนอนุบาล1-2 ปีการศึกษา 2564 ณ 24 เมษายน 2564 (อ่าน 261) 24 เม.ย. 64